Slaapoefentherapie voor slaapproblemen

Heeft u moeite met inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker of combinaties hiervan? Heeft u slaapritmeproblemen, kunt u moeilijk naar bed gaan of heeft u behoefte aan lang uitslapen? Slaapt u te vaak, te lang of te kort? Heeft u last van vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een kort lontje, doemdenken, moedeloos gevoel, piekeren? Dan kunt u baat hebben bij een behandeling door een slaapoefentherapeut. Ook bij verslavingsgevoeligheid, meer eten, dikker worden, angsten, depressie, verminderde weerstand, toename van pijnklachten, hoofdpijn, stress en ontstekingen kunnen slaapproblemen een onderliggende factor zijn.

De focus van de slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie richt zich met name op ‘zachte’ slaapproblemen zoals insomnie, hypersomnie en bioritmeproblematiek. Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoekt de oefentherapeut met u naar oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of in standhoudende factoren. Ook biedt de oefentherapeut nazorg (nabehandeling in het slaapcentrum) voor apneu, restless legs en parasomnieën. Ook kinderen kunnen naar een slaapoefentherapeut.

De aanpak van de slaapoefentherapeut

De oefentherapeut is specialist in het bereiken van positieve gedragsverandering. We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel uw dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. We doorbreken de vicieuze cirkels waarin u terecht bent komen bij slaapproblemen.

Goed slapen kunt u leren op verschillende manieren:

Slaapoefentherapie voor eenbrede kijk op uw nachtrust

De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaapt of slaap tekortkomt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24-uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type II, overgewicht, alzheimer, borstkanker,chronische pijn, angst, depressie en (verkeers)ongevallen.

Met slaapproblemen naar de oefentherapeut Cesar of Mensendieck?

Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Een oefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering.Oefentherapeuten behandelen slaapproblemen als een onderdeel van uw algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdag een rol spelen. De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en is voor u direct toepasbaar. Kwaliteit wordt gewaarborgd doordat oefentherapeuten kwaliteitsgeregistreerd zijn, aangesloten zijn bij de beroepsvereniging (VvOCM) en zij een gedegen scholing gevolgd hebben om zich te bekwamen in het behandelen van slaapproblemen.

“Overmatig beeldschermgebruik benadeelt uw nachtrust”

“1 op de 4 mensen slaapt slecht, 12% gebruikt slaapmedicatie.”

“Chronische pijn en slapeloosheid hangen nauw samen.”

“Slaapmedicatie is minder effectief dan gedragsverbetering door cognitieve therapie.”

Vergoeding

De behandeling door een oefentherapeut Cesar -Mensendieck wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Check uw polis voor de geldende voorwaarden en tarieven. U kunt rechtstreeks naar een oefentherapeut en u heeft dus geen verwijsbrief van uw arts nodig